Český slavík 2017

Autor

Mgr. art., Ing. Jaroslav Holota

Rok

2017

Klient

Musica Bohemica

Místo

Hudební divadlo Karlín

Technické zpracování návrhu, výroba a instalace scénické dekorace.