FTV Prima: Davinci

Autor

MgA. Hynek Dřízhal, MgA. Hynek Janů

Rok

2017

Klient

First Unit s.r.o.

Místo

Praha

Návrhy a technické zpracování. Následná výroba a instalace dekorace.