FTV Prima - Modrý kód

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2017

Místo

Praha

Návrh, výroba a instalace scénické dekorace