Kapka Naděje

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2015

Klient

Good TV Production SE

Místo

Forum Karlín, Praha

Výroba, technické zpracování a instalace scénické dekorace.