TV NOVA: Nejlíp vaří moje máma - TV show

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2015

Klient

CET 21 spol. s.r.o.

Místo

Praha

Návrh technické řešení a následná realizace.