Česká televize: Večerníček 50 let

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2015

Klient

Česká televize

Místo

Česká televize, Kavčí hory, Praha

Návrh studia, výroba tisků a jejich aplikace.