AEG škola vaření roadshow

Autor

MgA. Magdalena Pertlová

Rok

2022

Klient

doblogoo s.r.o.

Místo

ČR, Roadshow

Rozsah práce

Návrh a realizace