Ceny EFFIE

Autor

Ing. arch. Pavel Borůvka, MgA. Hynek Janů

Rok

2016, 2017, 2018, 2019

Klient

INA s. r. o.

Místo

Kino Lucerna / Praha

Foto

Foto: https://effie.cz/

Rozsah práce

Již několik let po sobě se podílíme na návrzích a následné aplikaci dekorací pro hlavní předávací večer.

EFFIE je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu.