ČEZ Olympiáda

Autor

MgA. Magdalena Pertlová

Rok

2021

Místo

Praha Holešovice

Rozsah práce

Návrhy, výroba, instalace

Dekorace eventu s cvičebními prvky.