Kozel - roadshow

Autor

Technické řešení: MgA. Tomáš Jaroš

Rok

2014

Místo

Putovní instalace velké dekorace - Slovensko / Gruzie / Moldávie / Rusko

Návrh a výroba dekorace, dohled nad instalacemi.