Škoda EDU.Lab

Autor

Ing. arch. Pavel Borůvka

Rok

2021, refresh 2023

Klient

BOWTIE s.r.o.

Místo

Roadshow ČR a SR

Rozsah práce

Návrh interiéru a dalších prvků expozice, dokumentace, realizace

Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab vznikla jako unikátní projekt společnosti Škoda Auto pro podporu technického vzdělávání mezi žáky základních a středních škol. Cílem projektu je ukázat žákům moderní technologie a nadchnout je pro studium techniky na středních a vysokých školách.