Pianosalon Machart Piana

Autor

Ing. arch. Jan Lorenc

Rok

2019

Klient

Machart PIANA, s.r.o.

Místo

Švehlova 3333/21, 106 00 Praha 10

Foto

Pavel Tománek

Studie, prováděcí dokumentace, výroba, realizace, autorský dozor.