Šporkovský palác / recepce

Autor

Ateliér Fiala + Němec

Rok

2017 - 2018

Místo

Šporkovský palác, Praha 1

Technické řešení, výroba a následná realizace.

Spolupráce a technické řešení: Jan Řehák, DiS., MgA. Hynek Janů, Ing. arch. Pavel Borůvka