Kuchyně - Praha Břevnov

Autor

Ing. arch. Štefan Molnár, Ing. arch. Martin Otepka, spolupráce a technické řešení: MgA. Hynek Janů

Rok

2017

Místo

Praha - Břevnov

Foto

Pavel Tománek

Rozsah práce

Technické řešení, výroba a instalace