Ceny paměti národa

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2016

Klient

POST BELLUM, o.p.s.

Místo

Praha

Návrh, techniké řešení a následná realizace.