Česká televize: Místo zločinu Ostrava

Autor

arch. Tomáš Hruša

Rok

2019

Klient

Arthur Krensky Film, Česká televize

Rozsah práce

Výroba, instalace