Cirk La Putyka: Roots

Autor

MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2016

Klient

Cirk La Putyka, o.p.s.

Místo

CHAMÄLEON Theatre, Berlín

Foto

Tomáš Třeštík

Projektová dokumentace, výroba a instalace.