Česká televize: Star Dance 2021

Autor

Jaroslav Svoboda

Rok

2019, 2021

Klient

Česká televize

Místo

Praha

Foto

Foto: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/

Rozsah práce

Výroba, technické zpracování a instalace scénické dekorace.