TV Nova Český Slavík 2021

Autor

Mgr. art., Ing. Jaroslav Holota

Rok

2021

Klient

Musica Bohemica s.r.o.

Místo

Hudební divadlo Karlín

Rozsah práce

Výroba, technické zpracování a instalace scénické dekorace.

Specialitou dekorace byl výsuvný řečnický pult na motor.

https://ceskyslavik.cz/