Veolia Smart Systems: Veletržní stánek

Autor

Technické řešení: MgA. Magdalena Čejková

Rok

2020

Místo

Veletrh Aquatherm 2020, PVA, Praha

Rozsah práce

Konstrukční řešení, výroba a instalace