Výstava Moje cesta

Autor

MgA. Hynek Dřízhal, spolupráce: Ing. arch. Pavel Borůvka

Rok

2013

Klient

Obecně prospěšná společnost Sirius o.p.s.

Místo

Praha, Výstaviště Holešovice

Na ploše 1300 m2 se 7297 návštěvníků seznámilo s mnoha aspekty života lidí s různými typy zdravotního postižení.

Za architektonické řešení a design výstavy jsme obdrželi Cenu za přístupný design / Equal Design Award.