Výstava Naše cesta

Autor

Ing. arch. Pavel Borůvka, MgA et.MgA. Hynek Dřízhal

Rok

2014

Klient

Obecně prospěšná společnost Sirius o.p.s.

Místo

Výstaviště Brno, Výstaviště Praha Holešovice

Rozsah práce

Návrh, výroba, stavba

Zážitkovou výstavu na ploše 1,5tisíce m2 navštívilo přes 50 tisíc osob.