Ohýbané schodiště

Autor

Ing. arch. Štefan Molnár, Ing. arch. Martin Otepka, Spolupráce a technické řešení: MgA. Hynek Janů

Rok

2017

Klient

soukromý klient

Místo

Praha 6

Foto

Pavel Tománek

Rozsah práce

Pálení laserem, ohýbání plechu, svařování, montáž

Schodiště z ocelového ohýbaného plechu se zábradlím s výplní z nerezové sítě. Některé zámečnické práce a povrchová úprava byly prováděny na stavbě.