Schodiště s ocelovou konstrukcí a dřevěnými nášlapy

Autor

Ing. arch. Štefan Molnár, Ing. arch. Martin Otepka, Spolupráce a technické řešení: MgA. Hynek Janů

Rok

2017

Místo

Praha 6

Foto

Pavel Tománek

Rozsah práce

Pálení laserem, svařování, montáž, lakování.

Schodiště ze schodnicemi z plechu páleného laserem, zábradlí z ploché oceli. Mnoho ze zámečnických prací i lakování muselo být prováděno na stavbě.