Naše cesta exhibition

Author

Ing. arch. Pavel Borůvka, MgA et.MgA. Hynek Dřízhal

Year

2014

Client

Obecně prospěšná společnost Sirius o.p.s.

Place

Výstaviště Brno, Výstaviště Praha Holešovice

Amount of work

Design, production, assembly

Over 50,000 people visited the interactive experience exhibition on an area of 1.5 thousand m2.